Home

Laarman Groen Adviesbureau en Interim Management

Missie: een zorgvuldig ingerichte en beheerde woonomgeving draagt bij aan een duurzame samenleving. De diensten die Laarman Groen Adviesbureau en Interim Management, kortweg Laarman Advies, aan u kan leveren zijn kortere of langere freelance opdrachten bij de overheid of bij het bedrijfsleven, als interim manager maar ook als projectleider of gastdocent. Verder beschikt het bureau over een netwerk van professionals waarmee wordt samengewerkt.

Advisering Groen- en Natuurbeheer:

  • Agrarisch Natuurbeheer en natuurwetgeving
  • Projectleiding inrichting en beheer van groen en landelijk gebied
  • Burgerparticipatie van “buiten naar binnen”

Interim Management:

  •     Procesmanagement natuur- en gebiedsontwikkeling in de stad en agrarisch gebied
  •     Kennisondersteuning voor uw organisatie op het gebied van biodiversiteit en natuurwetgeving in de praktijk
  •     Bijzondere activiteiten: workshops, excursies, gastdocent

Geef een antwoord