Advisering groen- en natuurbeheer

  • Agrarisch Natuurbeheer: ondersteuning collectieven
  • Natuurbeheer en natuurwetgeving (proces)
  • Bomenbeleid en verbeteren bomenverordening voor de gemeente
  • Projectleiding voor inrichting en beheer van groen- en speelvoorzieningen, waterbeheer en inrichting landelijk gebied
  • Burgerparticipatie van “buiten naar binnen”

Agrarisch Natuurbeheer

Sinds begin 2016 is het nieuwe subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer gestart. Carin Laarman kan een agrarisch collectief ondersteunen bij het opstellen van beheerplannen voor landschapsbeheer en indienen van gebiedsaanvragen. Tevens heeft zij ervaring met het opstellen en bijwerken van het Kwaliteitshandboek – nodig om te voldoen aan de certificeringseisen voor agrarisch natuurbeheer.

Natuurbeheer en natuurwetgeving

Heeft u een advies nodig voor de aanleg van natuur of voor natuurbeheer in uw woonomgeving dan bent u bij Laarman Advies aan het juiste adres. Voor het maken van een ontwerp of inrichtingsplan wordt gebruik gemaakt van de expertise van landschapsarchitecten uit het netwerk. Het beoordelen van een ontwerp voor het volgen van de juiste procedures op het gebied van ruimtelijke ordening en natuurwetgeving hoort bij de kernactiviteiten van het bureau.

Projectleiding

Als u graag een project in uitvoering wilt krijgen op het terrein van groen- en speelvoorzieningen, recreatie, water en landelijk gebied, is Carin Laarman een resultaatgerichte en zakelijke projectleider. Voor projectleiding voor het complete vakgebied in de openbare ruimte werkt Laarman Advies samen met het adviesbureau Vischi, een kennis- en netwerkorganisatie.

Bomenbeleid

Laarman Advies beschikt over ruime ervaring met beleid rondom bomen,  opgedaan bij verschillende gemeentes, dienst Landelijk Gebied en Rijkswaterstaat.

Wij kunnen u helpen bij het beoordelen van of begeleiden in de juiste procedurele keuzes. Of bij het herzien van uw bomenverordening. Ook voor het opstellen van bomenbeleidsplannen en bomenstructuurplannen kunt u bij Laarman Advies terecht. Wij hebben veel ervaring in het omgaan met burgers of natuurverenigingen. Laarman Advies zal de inbreng van hen gebruiken bij het opstellen of uitvoeren van uw plannen.

Burgerparticipatie

Geen loze slagzin maar echte burgerparticipatie! In alle plannen zal altijd eerst de vraag zijn: “voor wie wilt u de plannen maken of de ingrepen in de buitenruimte uitvoeren?” Voorop staat dat het plan is gemaakt voor en samen met de burgers, met inbreng van hun kennis en passie in een open dialoog. Kwaliteit en vakmanschap staan borg voor een goed resultaat en een gedragen plan.

Buiten kijken is vanzelfsprekend bij het opstellen van een goed advies.

 

 

Geef een reactie